Rugăciuni la nevoie


Cei ce ați trecut pe aici ați observat, poate, că în ultima vreme m-am îndreptat spre rugăciune și încerc să mă regăsesc prin credință și nădejde în Dumnezeu. Și, poate, vă întrebați ce m-a apucat.

Ei bine, ca tot omul, am și eu zile mai bune și zile mai rele, bucurii și necazuri. Deși până nu demult le făceam față, de la o vreme mă copleșesc. Mă doare sufletul și doar citindu-i lui Dumnezeu îmi mai găsesc puțin pacea.

Nu cer nimănui să mă înțeleagă, e o cruce pe care trebuie să o car singură.

Însă am o singură rugăminte: în această perioadă, o persoană dragă are nevoie de rugăciunile noastre. Dacă ați putea să vă răpiţi puțin timp și să citiți o singură dată cele două rugăciuni ale Sfântului Nectarie – grabnic vindecător al trupurilor și sufletelor, vă rămân veșnic recunoscătoare.

„O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, pri­mește a­ceastă puțină rugăciune de la noi, nevred­nicii robii tăi, căci către tine, ca la un ade­vărat izvor de tămăduiri și grabnic fo­lo­sitor și ajutător prea­minunat scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu la­crimi fier­binți ne rugăm ție: vezi, Sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră. Vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbește de ne ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi, robii tăi. Ia aminte la sus­pinele noastre și nu ne trece cu ve­derea pe noi, ticăloșii și scârbiții, că știm, sfinte al lui Dumnezeu, că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine, în dureri fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai ușurat suferința?

Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșii și scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor. Știm, o, alesule ierarh, de mulți­mea tă­mă­duirilor pe care le-ai făcut, nou doc­tor fără-de-arginți arătându-te. Nu cu­noaș­tem nici suferință și nici durere pe care să nu le poți alina.

Nu cunoaștem nici o boală căreia tu să nu îi poți aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și pe mulți bol­navi i-ai ajutat să se întărească în credință și în răbdare, și să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor.

Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugă­ciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim și noi ajutați și miluiți cu rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăviți, ca să binecuvântăm pe Dum­nezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

137825_sfantul-nectarie-de-eghina1

Sfinte Nectarie, făcătorule de minuni, omule al lui Dumnezeu. Împlinirea năzuințelor Duhului; Păstorule și liman dumnezeiesc, lucrătorul viei celei de taină a lui Hristos, credincios și sârguincios, care ca un rob credincios al lui Dumnezeu și săvârşitor al tainelor Acestuia ai fost învrednicit de către Acesta cu darurile facerii de minuni și al vindecărilor. Mulți sunt cei care au luat vindecare de la tine, cercetând cu credință și evlavie preacinstitele tale moaște; cei necăjiți, suferinzi de multe boli, mâhniri, supărări, nenorociri și primejdii. Alții departe găsindu-se, neputând să vină cu trupul, dar crezând că darurile Atotputernicului Dumnezeu dăruite prin intermediul sfinților Săi nu numai celor din apropiere, ci și celor de pe mare departe îi ajunge și îi ajută, luând fiecare dăruirea după cererea sa.

Deoarece noi suntem robi netrebnici ai lui Dumnezeu și ne găsim în mare mâhnire, primejdie și supărare, căci văzuți și nevăzuți vrăjmași, dinăuntru și din afară, ca fiarele salbatice, ziua și noaptea viclenesc împotriva scumpei Mirese a lui Hristos, curatei și Una Sfântă Duhovnicească și Apostolească Biserică pentru a o dărâma și a o face nevăzută. Preaalesule Păstor al lui Hristos, noi, oile cele cuvântatoare, pentru care Hristos sângele Său l-a vărsat, îți cerem să îi izgoneşti și să-i împrăștii. Și de vreme ce nu suntem vrednici, pentru multele noastre păcate, ca din gurile noastre murdare și buzele necurate a ne ruga Preaiubitorului de oameni și Preamilostivului Dumnezeu și Tată pentru dezlegarea cererilor și necazurilor noastre, a supărărilor care mereu ne însoțesc, te implorăm cu durere, cu inimă înfrântă, cu suspinuri și cu lacrimi să mijloceşti împreună cu Preasfanta Maică a lui Dumnezeu și cu toți sfinții să fim izbăviţi din multele primejdii, noi, păcătoșii și nevrednicii. Noi, prin multele și nenumăratele pacate și cu nemulțumirea noastră L-am mâniat pe Preabunul și Preaîndurătorul Dumnezeu și Părintele nostru Ceresc, și va veni la noi și pentru nerecunoștința noastră va fi nu Dumnezeu Multmilostiv și Îndurător, ci Dumnezeul Judecător, spre a ne pedepsi și a ne răsplăti după faptele noastre.
Credem și nădăjduim că mijlocirea tuturor sfinţilor și a Preasfintei Maici a lui Dumnezeu va îmblânzi fața Acestuia și-L va înmuia, va îndepărta cursele văzuţilor și nevăzuţilor vrăjmași, va împrăștia dorințele lor nelegiuite și ne va izbăvi pe noi din toată primejdia, căci ‘‘mult poate rugăciunea dreptului cea cu osârdie’’ și ‘‘mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului’’. Va transforma mâhnirea noastră în bucurie și desfătare și vom cânta împreună cu Sfinții Apostoli, mucenici, mărturisitori și cu toți sfinții ‘‘aceasta este biruința și biruitoarea lumii, credința noastră’’, și ca profetul David: ‘‘Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu, Care faci minuni. Minunat  este Dumnezeu întru sfinții săi!’’
Să-i cântam și să-i lăudăm, să mulțumim Maicii Domnului, cea care ne-a eliberat, Grabnic ascultătoarea, Nădejdea și Mântuirea poporului nostru, Maicii noastre duhovniceşti, în psalmi și cântări duhovniceşti. ‘‘Apărătoare Doamnă, pentru biruință, izbăvindu-ne din nevoi, mulțumiri aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururi Fecioară!’’

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Reclame

2 gânduri despre ”Rugăciuni la nevoie

Am ceva de spus:

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s